Komornik Sądowy przy  Sądzie Rejonowym w Mielcu

Mirosław Mroczka

Kancelaria nr V w Mielcu

ul. Pisarka 8/7, 39-300 Mielec

tel./fax: 17 7731965, tel. kom: 727 738 599

mielec.mroczka@komornik.pl

www.komornikmielec.pl

Bank BGŻ BNP PARIBAS SA nr 31 1600 1462 1023 3363 6000 0009

Concept of legal studying isolated on white

art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych:

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.”