Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Mirosław Mroczka działa:

  • na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Mielcu obejmującego miasto Mielec, powiat mielecki (Gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne),
  • oraz na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej (na wniosek wierzyciela). W związku z tym wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Mirosława Mroczki.

 

UWAGA!

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Właściwy do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości jest zatem komornik działający przy sądzie rejonowym, gdzie nieruchomość jest położona. Jeżeli przy sądzie działa kilku komorników, właściwy będzie komornik, w którego rewirze nieruchomość jest położona.